Tips

Behovet av olika typer av översättningar

Översättning associerar vi ofta till filmer och böcker, men översättare översätter även en hel del andra typer av texter. På denna sida kan du få hjälp att översätta många olika typer av texter. Här kommer nu en lista på några olika typer av texter som översättare kan översätta.

Texter riktade till privatkunder

Som nämnt översätter de filmer och böcker. När man exempelvis ska sälja en svensk bok utomlands, eller en utländsk bok ska säljas i Sverige, krävs översättning för att kunna nå en ny kundkrets.

Reklam och marknadstexter kräver också översättning. Dessa inkluderar till exempel produktbeskrivningar, webbtexter, reklam och broschyrer. Detta är ofta texter som syns på hemsidor.

Många texter kopplade till teknik av olika slag är inkluderade. Detta inkluderar exempelvis bruksanvisningar, manualer och tekniska specifikationer. Dessa texter kräver ofta översättning, eftersom produkter ofta sälja internationellt.

Eftersom Sverige är med i EU kräver detta översättning av många texter kopplat till detta. Exempel på områden är finans, ekonomi, jordbruk, miljö och transport.

Texter riktade till företag

Behovet av översättningar för företag i olika branscher är stort. Dessa inkluderar årsredovisningar, ekonomiska rapporter, hållbarhetsrapporter, forskningsrapporter och andra texter kopplade till affärskommunikation.

Även finansiella texter kräver översättning. Bland dessa finns exempelvis rapporter, årsredovisningar och annan finansiell information. Översättare översätter också hård- och mjukvarutexter för internationella företag.

Jane Larsson (Author)