Vad är SEO?

SEO är en förkortning som står för Search Engine Optimization, men på svenska säger vi sökoptimering. Detta är ett fenomen som har utvecklats i takt med att webbens olika sökmotorer används alltmer flitigt. Det handlar kort och gott om att optimera sin webbplats så att den får så många träffar som möjligt genom olika sökmotorer, som i sin tur leder till att fler besökare hittar till den specifika sajten.

För att bedöma om en webbsida ska hamna högt upp eller inte används olika rangordningssystem. Google anses vara världens mest använda sökmotor idag och den använder bland annat den så kallade algoritmen PageRank för att mäta webbsidors status, genom en skala på 1-10 (även kallat PR-värde). Ett högt värde ger alltså en hög placering vid sökning.

Idag finns det många webbyråer och liknande som är experter på just sökoptimering, men det finns även mycket man kan göra som privatperson. Det är alltså inte nödvändigt att anlita ett proffs för att få ett högt PR-värde på sin webbsida.

Onpage-metoder

Man brukar dela upp metoderna för sökoptimering i något som kallas onpage och offpage. Onpage innebär att man gör diverse ändringar och anpassningar på sin egen webbplats som gör att rangordningsalgoritmerna värderar sidan högt. Nedan följer några tips på metoder som används för onpage-SEO:

– Välj domän och webbadress med omsorg. Svenska webbplatser bör allra helst använda toppdomänen .se. Var också noga med att välja en webbadress som passar för varumärket. Det är också viktigt att webbadressen inte är krånglig och svår att minnas.

– Gör en nyckelordsanalys. Ta reda på vilka ord dina potentiella besökare använder när de söker efter det du tillhandahåller. Sökningar på nätet kan delas upp i tre kategorier; informationssökningar (exempelvis ”var köper man bra hundmat”), navigationssökningar (exempelvis ”djurmagasinets hemsida”) samt transaktionssökningar (exempelvis ”beställa hundsele online”).

– Använd korrekt kodstruktur. Titel-taggen på en webbsida bör innehålla ett nyckelord och rubriker bör sättas med hjälp av h1-h6-taggar. Meta-beskrivningen är också viktig för att hamna högt i sökmotorer, så den bör innehålla relevanta nyckelord och sökfraser. Alt-taggar är texterna som visas när man håller muspekaren över en bild och dessa texter bör också vara adekvata.

– Var relevant och aktuell. Google värderar webbplatser som hålls uppdaterade högre än statiska webbsidor. Det kan därför vara smart att till exempel skapa en företagsblogg där kontinuerlig innehållsuppdatering sker.

– Använd interna länkar. Ett sätt att länka sin egen sida är att använda interna länkar. Detta kan göras genom att länka till ett specifikt avsnitt på webbplatsen i den löpande texten. Låt oss säga att det gäller en webbshop, då kan man på produktsidan exempelvis lägga länkar till liknande produkter.

Offpage-metoder

Offpage är då motsatsen till onpage, det vill säga att man försöker förstärka sin egen webbsidas åtkomlighet genom andra webbplatser. Överlag är det så att en webbsida som det länkas och refereras till ofta hamnar högt i sökmotorer. Nedan följer några tips på metoder som används för offpage-SEO:

– Få andra webbsidor att länka till din webbsida. Detta ger enligt Google ett mer effektivt resultat om det är webbsidor inom samma bransch som länkar. Man kan till exempel kontakta relevanta bloggare och be om ett länkbyte eller en recension av en produkt och så vidare.

– Använd dig av sociala medier. Man kan öka sin webbsidas indexering genom att lägga upp adressen på olika sociala medier som exempelvis Facebook, YouTube, Blogger, Twitter, Pinterest och Instagram. Sökmotorer behandlar inte dessa länkar på samma sätt som vanliga länkar, men de är ändå betydelsefulla.

– Sprid din webbadress på relevanta forum. Att lämna kommentarer på olika bloggar och vara aktiv på diskussionsforum är ett enkelt men effektivt sätt att sprida sin webbadress på passande ställen.

– Lär dig hur Google Analytics fungerar. Se till att ha en bra förståelse för hur olika klick och besök analyseras för att sedan kunna förbättra trafiken till din webbplats.