5 anledningar till att det är viktigt med en Webbstrategi

En webbstrategi handlar om hur ett företag, en organisation eller en myndighet planerar sin närvaro på webben. Det är många som slåss om utrymmet. Det gäller att skapa en bra och effektiv webbplats med ett bra innehåll som sökmotorerna rankar högt och som tilltalar besökarna. En webbstrategi ska ha ett syfte, en målgrupp, teknik för att nå målet och den ska behandla innehåll och design.

Syfte?

Syftet med webbplatsen är att foga samman ledningens mål med besökarnas krav, behov och önskemål. Här gäller det att hålla ihop alla trådarna och fundera över vad strategin ska leda till. Det kan handla om att öka en försäljning, att förmedla kunskap om något eller att få så många läsare som möjligt. Fundera på innehållet, designen och funktionaliteten men behåll alltid fokus på syftet så att webbsidan blir så effektiv som möjligt och och svarar på ledningens mål. Gör en handlingsplan och bestäm när och hur saker ska göras.

Målgrupp

Webbplatsens upplägg bör motsvara de behov och krav besökarna har. Detta måste vara den styrande faktorn i arbetet med webbsidan. Kartlägg vem som är webbsidans målgrupp men var försiktigt med att göra sidan alltför komplicerad och faktatung. Alla som surfar på nätet kan vara din nästa kund. Studera hur din besökare använder sidan. Integrera, diskutera och svara kunderna på olika kanaler. ??

Innehåll?Börja med att registrera en toppdomän. De allra flesta svenska företag väljer domänen se men registrera gärna flera toppdomäner, kanske för en framtida internationell satsning. Det är bra om domänen och webbplatsen har samma namn och att namnet är lätt att uttala och stava. Bygg upp ditt innehåll med enkla meningar, många stycken och med bilder, tabeller och listor. Ge först en kort sammanfattning och bygg sedan ut innehållet med mer information för den som är intresserad. Ge läsaren flera tillfällen till information och köp. Det ska vara lätt för besökaren att följa och dela ditt innehåll.

Design

Håll designen enkel och gör det enkelt för dina besökare. Använd ett typsnitt och typstorlek som gör det lätt att läsa och arbeta med kontraster mellan text och bakgrund. Använd tydliga menyval och tänk på att navigationen på webbplatsen ska vara tydlig, lätt att förstå och återkomma till. Designen ska tilltala webbsidans målgrupp, helheten är det viktigaste. Låtsats vara en besökare till din webbplats och försök att se sidan med nya ögon. ??

Teknik

Fundera över vilket publiceringsverktyg som bäst svarar på webbplatsens syfte och ger besökaren de bästa förutsättningarna att följa det. Hur flexibelt vill du att systemet ska vara, hur ofta kommer du att behöva göra förändringar och hur många ska använda det? Fundera också på hur du vill att din webbsida ska integrera med sociala medier och på olika mobila plattformar. Ett webbhotell ansvarar ofta för sidans trafik, support, säkerhetskopieringar, uppdateringar och skalbarhet. Arbeta med sökoptimering och identifiera de sökord som är viktiga. Med jämna mellanrum är det viktigt att göra en uppföljning och en analys av webbstrategin. Har du fått det resultatet du önskade av webbstrategin?