Åk på tjänsteresa – boka flyg online

Vi lever i en tid där teknologi innebär nya sätt att kommunicera. Teknologin har nu kommit så långt att många ifrågasätter om det ens är nödvändigt med tjänsteresor.

Videokonferenser över Google Meet, Microsoft Teams eller Skype är fantastiska sätt att kommunicera på vid distansarbete. Men om en kund ska skriva på ett kontrakt finns det inte mycket som slår att mötas på riktigt. Det finns fyra nyckelbegrepp att tänka på när det kommer till tjänsteresor.

  • Sätta ett ansikte på ett namn
  • Ökade möjligheter att förhandla
  • Mänskliga interaktioner
  • Att visa närvaro från ledningens håll

Traditioner inom affärsvärlden

När det gäller affärsavtal och andra viktiga beslut kan det vara viktigt att parterna möts, Dels på grund av att det är tradition och kutym i affärsvärlden, men också för att det bygger upp ett större förtroende mellan parterna.

Vi föredrar att göra våra tjänsteresor med flyg, eftersom det ofta är det mest tidseffektiva sättet att färdas på och inte sällan är det billigast. Framförallt när det rör sig om långa avstånd, exempelvis när det gäller ett kundmöte i ett annat land. Alla söksidor skiljer sig från varandra, men för ett av de mest flexibla söksystemen som finns, kan du klicka dig vidare här.