Strategier för sociala medier

I dagens digitala samhälle är det väldigt viktigt att synas. Viktigast är det dessutom att synas i sociala medier. Det är nämligen så att den gamla devisen ”syns man inte så finns man inte” är högst aktuell idag. I och med att tekniken blir bättre och utbudet av sociala medie större så krävs det också ganska mycket för att man skall urskilja sig från mängden.

Tiderna förändras

Vårt samhälle är i ständig förändring och det gäller naturligtvis också när det kommer till marknadsföring. För att synas och höras gäller det att hänga med i utvecklingen så att man inte hamnar på efterkälken. Tidigare var det ofta så att det ofta räckte med att ha en bra hemsida för att vara synlig online. Men detta stämmer inte alls längre. Naturligtvis är det fortfarande bra, kanske till och med nödvändigt, att ha en visuellt tilltalande och väl fungerande hemsida. Hur stor betydelse en hemsida har beror lite på vilken typ av verksamhet man driver och vad det är man vill marknadsföra.

Olika typer av sociala medier

Sociala medier är egentligen ett samlingsbegrepp för ett stort antal olika plattformar där man, både som privatperson och företag, kan få ut sitt budskap. Några exempel på olika sociala medier är Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Snapchat, bloggar och mycket mycket mer. Det finns egentligen inga begränsningar för detta begrepp. Vilket budskap som skall förmedlas via de sociala medierna väljer var och en helt själv, det finns inga regler och måsten. Naturligtvis skall man dock inte utnyttja dessa kanaler för att sprida hat eller fördomar- men det gäller ju här precis som överallt annat.

Hur skall man gå till väga?

Först och främst måste man välja vilken, eller vilka, plattformer man vill synas på och göra dessa till sina. Man måste synas men det får heller inte bli för mycket, det är en mycket viktig avvägning. Man måste så klart uppdatera sina profiler på sociala medier men man får aldrig bli för påträngande och angelägen- då tappar man sina följare. Och följare är likställt med köpare och investerare. Här är lagom bäst.

Nästa viktiga grej är att man måste vara tydlig. Man kan synas hur mycket som helst i medierna men det viktigaste är ju att locka kunderna till sig. Och detta gör man genom att tydligt och klart ange källorna till de saker man visar upp, pratar om eller hänvisar till i sitt flöde. Förhoppningsvis leder detta rakt tillbaka till ens egen verksamhet!