Blogg, Tips

Få hjälp om du upptäckt dolda fel

Dolda fel kan vara lurigt och väldigt tråkigt att råka ut för. Du har precis köpt en ny lägenhet och upptäcker efter en vecka att badrummet har möglat sönder.

Vid köp av hus eller lägenhet

Vid köp av hus eller lägenhet är det väldigt viktigt att ställa många frågor, titta och testa allt. Bevisbördan ligger nämligen på dig som köper hus eller lägenhet. Detta på grund av att köparen har en omfattande undersökningsplikt. I 4 kap 19§ jordabalken står det lite förenklat att fel inte får vara en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid undersökning av fastigheten. Dolda fel kan ge dig rätt att häva köpet, få ekonomisk ersättning och eventuellt skadestånd. Läs mer om dolda fel online är aldrig någon nackdel.

Vanliga fel

Det finns några vanliga fel som är bra att veta om innan du går på visning. Vanliga fel är bristfällig dränering och går att märka på till exempel mögel i betongen eller att betongen i källaren har släppt från väggen. Bristfälliga badrum är också problematiskt. Om badrummet inte följer branschstandard kan det finnas risk att vatten stannar kvar och orsakar problem. Hittar du mögel är detta alltid ett tecken på problem. Fråga gärna om bostadsägarna har renoverat badrummet själva eller om det är utfört enligt branschstandard.

Jane Larsson (Author)